องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  โครงการปรับเปล่ี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ควา...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 310]
 
  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรม ตาวิเศษเห็นนะ...[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 159]
 
  โครงการสุขใจใกล้ฝั่งปันยิ้มสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ง...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 134]
 
  โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฤดูกาลในชุมชน งบประมา...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการ "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน " (ONE DISTRICT, ON...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 361]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเอื้ออาทรแก่ผู้พิการ ประ...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการหญิงไทยรู้ทันเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็ง...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในก...[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 385]
 
  รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 146]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน ที่ประชาชนส...[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 137]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดแผนไทย[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 159]
 
  สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัดโคกปราสาท ตำบลหล...[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 458]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14