องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

#จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ และประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ