องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยขณะนี้ ได้ถึงห้วงระยะเวลาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จึงประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆตามรายละเอียดดังนี้

           1. ภาษีป้าย                         ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

           3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ             ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ