องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 331 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]122
182 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]135
183 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]127
184 ประกาศตกลงราคา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]128
185 ประกาศตกราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]137
186 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]129
187 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]121
188 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]128
189 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]128
190 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]124
191 ตกลงราคาจ้าง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]123
192 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]120
193 ประกาศกหนดราคากลาง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]167
194 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]157
195 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]151
196 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]138
197 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงสร้างถนน คสล. ภายในหมุ่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]124
198 ประกาศตกลงราคา โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]173
199 ประกาศยกเลิก การสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด [ 25 ธ.ค. 2558 ]185
200 ประกาศยกเลิก การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 25 ธ.ค. 2558 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17