องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนดินยกระดับเสริมผิวลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่4 [ 7 ก.พ. 2557 ]63
182 สอบราคาจ้างโครงการขุคลอกสระตะเคียน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่3 [ 7 ก.พ. 2557 ]65
183 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู้บ้านตะแกรง หมู่ที่2 [ 7 ก.พ. 2557 ]61
184 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนกเขา [ 2 ก.ย. 2556 ]78
185 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ย. 2556 ]73
186 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 ส.ค. 2556 ]73
187 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ [ 8 พ.ค. 2556 ]70
188 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 4 เครื่อง [ 3 พ.ค. 2556 ]69
189 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินเสริมลูกรัง บ.สระมะค่า ม.5 [ 3 พ.ค. 2556 ]71
190 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง บ.หนองนกเขา - สามแยก บ. ตาด่อน [ 3 พ.ค. 2556 ]72
191 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินยกระดับ โรงเรียนหนองนกเขา - สามแยกเสม็ด [ 3 พ.ค. 2556 ]67
192 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง บ.ตะเคียนทอง ม.14 - บ.โนนไม้แดง [ 3 พ.ค. 2556 ]64
193 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงดินลูกรัง บ.สายทอง ม.12 - บ. กระทุ่มแท่น ม.8 [ 3 พ.ค. 2556 ]66
194 สอบราคาซ่อมบำรุงดินลูกรังบ้านโนนเพ็ดถึงสามแยกไผ่นกเขา/โนนรัง [ 3 พ.ค. 2556 ]60
195 สอบราคาซ่อมบำรุงถนนดินลูกรังสายแยกลาดยางบ้านตาด่อนถึงเขตติดต่อโนนฤาษี [ 3 พ.ค. 2556 ]54
196 สอบราคาซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง ม.4-ม.12 [ 3 พ.ค. 2556 ]56
197 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังโรงเรียนบ้านตะแกรงถึงป่าไผ่นกเขา [ 3 พ.ค. 2556 ]53
198 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองนกเขา ม.15 [ 24 เม.ย. 2556 ]62
199 สอบราคาโครงการขุดลอกมาบจาน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 24 เม.ย. 2556 ]62
200 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 24 เม.ย. 2556 ]56
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13