องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.สายทอง ม12 [ 24 เม.ย. 2556 ]61
202 สอบราคาโครงการขุดลอกสระประดู่ บ.โนนเพ็ด ม.10 [ 24 เม.ย. 2556 ]55
203 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 24 เม.ย. 2556 ]63
204 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หลุ่งตะเคียน ม.1และบ.ตะเคียนทอง ม.14 [ 24 เม.ย. 2556 ]56
205 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หนองนกเขา ม.15 [ 9 มี.ค. 2556 ]71
206 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.สายทอง ม.12 [ 9 มี.ค. 2556 ]54
207 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 9 มี.ค. 2556 ]83
208 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โนนเพ็ด ม.10 [ 9 มี.ค. 2556 ]56
209 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โคกซาด ม.9 [ 9 มี.ค. 2556 ]72
210 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.กระทุ่มแท่น ม.8 [ 9 มี.ค. 2556 ]70
211 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ.ตาด่อน ม.7 [ 9 มี.ค. 2556 ]79
212 สอบราคาจ้างโครงการเดินท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.สระมะค่า ม.5 [ 9 มี.ค. 2556 ]65
213 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.ไผ่นกเขา ม.3 [ 9 มี.ค. 2556 ]66
214 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 9 มี.ค. 2556 ]61
215 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 9 มี.ค. 2556 ]70
216 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 8 มี.ค. 2556 ]68
217 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) [ 18 มิ.ย. 2555 ]54
218 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 มิ.ย. 2555 ]74
219 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๕ [ 27 มี.ค. 2555 ]57
220 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]59
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13