องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด ม. 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]91
202 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา ม. 15 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]139
203 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่าย ขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]87
204 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง ม.2 (ฉบับแก้ไข) [ 3 เม.ย. 2558 ]95
205 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง ม.2 [ 30 มี.ค. 2558 ]96
206 สอบราคาโครงการขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 5 มี.ค. 2558 ]96
207 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน [ 12 ม.ค. 2558 ]85
208 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 2 ธ.ค. 2557 ]102
209 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่นกเข้า หมู่ที่ 3 [ 2 ธ.ค. 2557 ]131
210 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 2 ธ.ค. 2557 ]99
211 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 2 ธ.ค. 2557 ]149
212 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 2 ธ.ค. 2557 ]128
213 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 2 ธ.ค. 2557 ]171
214 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 2 ธ.ค. 2557 ]122
215 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 2 ธ.ค. 2557 ]85
216 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]92
217 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]99
218 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ปิดกั้นลำห้วยแถลง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 27 ส.ค. 2557 ]146
219 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่14 [ 27 ส.ค. 2557 ]152
220 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. (ฝายตาปุ่ม) บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 27 ส.ค. 2557 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16