องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๑๐ [ 27 มี.ค. 2555 ]54
222 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๘ [ 27 มี.ค. 2555 ]48
223 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]51
224 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.๘ ม.๔ ถึง ม.๑๒ [ 27 มี.ค. 2555 ]52
225 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]61
226 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๙ [ 27 มี.ค. 2555 ]56
227 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ [ 27 มี.ค. 2555 ]66
228 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ [ 27 มี.ค. 2555 ]57
229 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]61
230 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ [ 27 มี.ค. 2555 ]50
231 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 มี.ค. 2555 ]73
232 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 มี.ค. 2555 ]56
233 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 8 มี.ค. 2555 ]53
234 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2555 ]59
235 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2555 ]54
236 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 8 มี.ค. 2555 ]77
237 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง บ้านพะไลพัฒนา [ 29 ก.พ. 2555 ]55
238 ประกาศสอบราคาโครงการขุดเหมืองส่งน้ำ บ้านตะเคียนทอง [ 29 ก.พ. 2555 ]58
239 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ้านสรศักดิ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]56
240 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]52
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13