องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]137
222 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดโคกรักษ์ หมู่ 11 [ 27 ส.ค. 2557 ]142
223 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]87
224 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึง สามแยกหลุ่งตะเคียน [ 7 ก.ค. 2557 ]112
225 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโนนเพ็ด ม.10 ถึง บ้านโนนรัง [ 7 ก.ค. 2557 ]100
226 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง ม.12 [ 7 ก.ค. 2557 ]97
227 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก [ 30 เม.ย. 2557 ]95
228 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 21 ก.พ. 2557 ]98
229 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 21 ก.พ. 2557 ]95
230 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 21 ก.พ. 2557 ]100
231 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 21 ก.พ. 2557 ]95
232 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท่อแบบ คสล.บ้านหนองนกเขา หมู่ [ 7 ก.พ. 2557 ]111
233 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่12 [ 7 ก.พ. 2557 ]99
234 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่10 [ 7 ก.พ. 2557 ]99
235 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตอน หมู่ที่7 [ 7 ก.พ. 2557 ]93
236 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมหลักพร้อมเททับหลังท่อแบบคสล.บ้านหนองสายหมู่ที่6 [ 7 ก.พ. 2557 ]113
237 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท้อแบบคสล.บ้านสระมะคำหมู่ที่5 [ 7 ก.พ. 2557 ]97
238 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนดินยกระดับเสริมผิวลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่4 [ 7 ก.พ. 2557 ]106
239 สอบราคาจ้างโครงการขุคลอกสระตะเคียน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่3 [ 7 ก.พ. 2557 ]114
240 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู้บ้านตะแกรง หมู่ที่2 [ 7 ก.พ. 2557 ]108
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16