องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 9 มี.ค. 2556 ]115
242 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 9 มี.ค. 2556 ]132
243 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 8 มี.ค. 2556 ]128
244 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) [ 18 มิ.ย. 2555 ]85
245 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 มิ.ย. 2555 ]132
246 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๕ [ 27 มี.ค. 2555 ]93
247 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]90
248 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๑๐ [ 27 มี.ค. 2555 ]87
249 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๘ [ 27 มี.ค. 2555 ]81
250 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]83
251 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.๘ ม.๔ ถึง ม.๑๒ [ 27 มี.ค. 2555 ]84
252 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]120
253 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๙ [ 27 มี.ค. 2555 ]116
254 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ [ 27 มี.ค. 2555 ]129
255 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ [ 27 มี.ค. 2555 ]114
256 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]121
257 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ [ 27 มี.ค. 2555 ]83
258 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 มี.ค. 2555 ]144
259 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 มี.ค. 2555 ]96
260 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 8 มี.ค. 2555 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15