องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. บ้านโคกรักษ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]65
242 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองนกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]54
243 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตะเคียนทอง [ 29 ก.พ. 2555 ]66
244 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโนนเพ็ด [ 29 ก.พ. 2555 ]62
245 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านสระมะค่า [ 29 ก.พ. 2555 ]55
246 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านสรศักดิ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]56
247 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านไผ่นกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]61
248 ประกาศสอบราคาเครื่องพ่นหมอกควัน [ 21 ก.พ. 2555 ]60
249 ประกาศสอบราคาสารส้มและคลอรีน [ 17 ก.พ. 2555 ]63
250 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 30 พ.ย. 542 ]58
251 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 30 พ.ย. 542 ]64
252 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งเคียน หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]62
253 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 30 พ.ย. 542 ]61
254 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองสาย ม.6 และบ้านสายทอง ม.12 [ 30 พ.ย. 542 ]63
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13