องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่12 [ 7 ก.พ. 2557 ]113
242 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่10 [ 7 ก.พ. 2557 ]110
243 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตอน หมู่ที่7 [ 7 ก.พ. 2557 ]109
244 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมหลักพร้อมเททับหลังท่อแบบคสล.บ้านหนองสายหมู่ที่6 [ 7 ก.พ. 2557 ]126
245 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท้อแบบคสล.บ้านสระมะคำหมู่ที่5 [ 7 ก.พ. 2557 ]110
246 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนดินยกระดับเสริมผิวลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่4 [ 7 ก.พ. 2557 ]119
247 สอบราคาจ้างโครงการขุคลอกสระตะเคียน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่3 [ 7 ก.พ. 2557 ]138
248 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู้บ้านตะแกรง หมู่ที่2 [ 7 ก.พ. 2557 ]121
249 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนกเขา [ 2 ก.ย. 2556 ]167
250 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ย. 2556 ]158
251 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 ส.ค. 2556 ]164
252 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ [ 8 พ.ค. 2556 ]155
253 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 4 เครื่อง [ 3 พ.ค. 2556 ]153
254 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินเสริมลูกรัง บ.สระมะค่า ม.5 [ 3 พ.ค. 2556 ]155
255 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง บ.หนองนกเขา - สามแยก บ. ตาด่อน [ 3 พ.ค. 2556 ]153
256 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินยกระดับ โรงเรียนหนองนกเขา - สามแยกเสม็ด [ 3 พ.ค. 2556 ]151
257 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง บ.ตะเคียนทอง ม.14 - บ.โนนไม้แดง [ 3 พ.ค. 2556 ]122
258 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงดินลูกรัง บ.สายทอง ม.12 - บ. กระทุ่มแท่น ม.8 [ 3 พ.ค. 2556 ]123
259 สอบราคาซ่อมบำรุงดินลูกรังบ้านโนนเพ็ดถึงสามแยกไผ่นกเขา/โนนรัง [ 3 พ.ค. 2556 ]124
260 สอบราคาซ่อมบำรุงถนนดินลูกรังสายแยกลาดยางบ้านตาด่อนถึงเขตติดต่อโนนฤาษี [ 3 พ.ค. 2556 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16