องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หลุ่งตะเคียน ม.1และบ.ตะเคียนทอง ม.14 [ 24 เม.ย. 2556 ]103
262 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หนองนกเขา ม.15 [ 9 มี.ค. 2556 ]147
263 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.สายทอง ม.12 [ 9 มี.ค. 2556 ]99
264 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 9 มี.ค. 2556 ]153
265 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โนนเพ็ด ม.10 [ 9 มี.ค. 2556 ]102
266 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โคกซาด ม.9 [ 9 มี.ค. 2556 ]116
267 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.กระทุ่มแท่น ม.8 [ 9 มี.ค. 2556 ]115
268 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ.ตาด่อน ม.7 [ 9 มี.ค. 2556 ]163
269 สอบราคาจ้างโครงการเดินท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.สระมะค่า ม.5 [ 9 มี.ค. 2556 ]165
270 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.ไผ่นกเขา ม.3 [ 9 มี.ค. 2556 ]144
271 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 9 มี.ค. 2556 ]123
272 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 9 มี.ค. 2556 ]139
273 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 8 มี.ค. 2556 ]136
274 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) [ 18 มิ.ย. 2555 ]92
275 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 มิ.ย. 2555 ]139
276 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๕ [ 27 มี.ค. 2555 ]100
277 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]97
278 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๑๐ [ 27 มี.ค. 2555 ]93
279 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๘ [ 27 มี.ค. 2555 ]88
280 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16