องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 331 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หลุ่งตะเคียน ม.1และบ.ตะเคียนทอง ม.14 [ 24 เม.ย. 2556 ]141
282 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หนองนกเขา ม.15 [ 9 มี.ค. 2556 ]171
283 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.สายทอง ม.12 [ 9 มี.ค. 2556 ]124
284 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 9 มี.ค. 2556 ]178
285 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โนนเพ็ด ม.10 [ 9 มี.ค. 2556 ]124
286 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โคกซาด ม.9 [ 9 มี.ค. 2556 ]139
287 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.กระทุ่มแท่น ม.8 [ 9 มี.ค. 2556 ]140
288 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ.ตาด่อน ม.7 [ 9 มี.ค. 2556 ]190
289 สอบราคาจ้างโครงการเดินท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.สระมะค่า ม.5 [ 9 มี.ค. 2556 ]194
290 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.ไผ่นกเขา ม.3 [ 9 มี.ค. 2556 ]168
291 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 9 มี.ค. 2556 ]151
292 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 9 มี.ค. 2556 ]168
293 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 8 มี.ค. 2556 ]159
294 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) [ 18 มิ.ย. 2555 ]116
295 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 มิ.ย. 2555 ]168
296 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๕ [ 27 มี.ค. 2555 ]126
297 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]123
298 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๑๐ [ 27 มี.ค. 2555 ]117
299 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๘ [ 27 มี.ค. 2555 ]112
300 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]114
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17