องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.๘ ม.๔ ถึง ม.๑๒ [ 27 มี.ค. 2555 ]94
282 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]129
283 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๙ [ 27 มี.ค. 2555 ]126
284 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ [ 27 มี.ค. 2555 ]136
285 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ [ 27 มี.ค. 2555 ]122
286 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]130
287 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ [ 27 มี.ค. 2555 ]91
288 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 มี.ค. 2555 ]155
289 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 มี.ค. 2555 ]102
290 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 8 มี.ค. 2555 ]92
291 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2555 ]97
292 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2555 ]93
293 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 8 มี.ค. 2555 ]148
294 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง บ้านพะไลพัฒนา [ 29 ก.พ. 2555 ]161
295 ประกาศสอบราคาโครงการขุดเหมืองส่งน้ำ บ้านตะเคียนทอง [ 29 ก.พ. 2555 ]98
296 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ้านสรศักดิ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]115
297 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]94
298 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. บ้านโคกรักษ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]135
299 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองนกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]91
300 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตะเคียนทอง [ 29 ก.พ. 2555 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16