องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 333 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 3) [ 2 ก.ค. 2567 ]5
3 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2567 ]16
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 15 พ.ค. 2567 ]10
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร [ 14 พ.ค. 2567 ]10
6 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เม [ 7 พ.ค. 2567 ]13
7 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ [ 29 เม.ย. 2567 ]11
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 2) [ 23 เม.ย. 2567 ]16
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]19
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและ คลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]23
11 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2567 ]23
12 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2567 ]40
13 ประกาศ กำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2567 ]24
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 1) [ 18 ม.ค. 2567 ]27
15 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. หลุ่งตะเคียน [ 30 พ.ย. 2566 ]20
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 4) [ 18 ต.ค. 2566 ]40
17 ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะและปริมาณการจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]42
18 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]40
19 ประกาศ แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]39
20 ประกาศ แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]38
21 ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]36
22 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านโคกรักษ์ [ 11 ส.ค. 2566 ]47
23 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคล [ 3 ส.ค. 2566 ]46
24 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ลงไหล่ทางห [ 25 ก.ค. 2566 ]46
25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า - หนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 5,800 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกว [ 14 ก.ค. 2566 ]52
26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์สฝายตาปุ่ม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566 ]43
27 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า - หนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 5,800 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีป [ 10 ก.ค. 2566 ]46
28 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์สฝายตาปุ่ม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2566 ]43
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 3) [ 3 ก.ค. 2566 ]36
30 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า - หนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 5,800 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนคร [ 29 มิ.ย. 2566 ]51
31 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์สฝายตาปุ่ม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2566 ]50
32 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตาร [ 29 มิ.ย. 2566 ]51
33 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะแกรง หมุ่ที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2566 ]39
34 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]46
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2566 ]67
36 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2566 ]50
37 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]40
38 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระทุ่มแท่น - บ้านโคกรักษ์ [ 26 พ.ค. 2566 ]47
39 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2566 ]47
40 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) [ 25 พ.ค. 2566 ]47
41 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2566 ]44
42 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 พ.ค. 2566 ]57
43 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 เม.ย. 2566 ]53
44 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]48
45 ประกาศ กำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) [ 25 เม.ย. 2566 ]51
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 2) [ 3 เม.ย. 2566 ]26
47 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพ็ดจากจุดเดิมไปบ้านโนนรัง [ 28 มี.ค. 2566 ]29
48 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายทอง-บ้านโนนไม้แดง [ 28 มี.ค. 2566 ]30
49 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางเชื่อมต่อไปวัดป่าสันติธรรม บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 28 มี.ค. 2566 ]29
50 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุพรรณ ไปสามแยกถนนหลักบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 28 มี.ค. 2566 ]26
51 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกุล พานสูงเนิน ถึงบ้านนายสำรวย พานสูงเนิน บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 [ 28 มี.ค. 2566 ]28
52 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสมจิตร ไปเส้นนอกบ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 28 มี.ค. 2566 ]32
53 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิมไประบบประปา [ 28 มี.ค. 2566 ]28
54 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากนานายหวน สุนทร ถึงโคกทำเล [ 13 มี.ค. 2566 ]43
55 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากระบบประปาไปหนองผือ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 13 มี.ค. 2566 ]41
56 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการถนนหินคลุกจากฝายตาปุ่มตามลำห้วยแถลงไปหนองตลาดบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 13 มี.ค. 2566 ]41
57 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการถนนหินคลุกจากบ้านนางสาวดารุณี ขาวพิมาย ไปทางโคกปราสาท ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2566 ]46
58 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางไปบ้านนายมงคล พยุงกลาง บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]42
59 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 15 ก.พ. 2566 ]46
60 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาจากวัดไผ่นกเขาไปนาผู้ช่วย สุวรรณ ประนาทำมา [ 15 ก.พ. 2566 ]39
61 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกรักษ์ ถึงบ้านสรศักดิ์ [ 15 ก.พ. 2566 ]38
62 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุกภายในบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 15 ก.พ. 2566 ]43
63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง-โคกทำเล หมู่ที่ 4,12 ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2566 ]42
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 1) [ 3 ม.ค. 2566 ]26
65 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร [ 23 ธ.ค. 2565 ]63
66 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร [ 16 ธ.ค. 2565 ]53
67 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ [ 16 ธ.ค. 2565 ]47
68 ประกาศ กำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส [ 15 ธ.ค. 2565 ]39
69 ประกาศ กำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง-โคกทำเล หมู่ที่ 4,12 ตำบลหลุ่งตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ธ.ค. 2565 ]47
70 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแถลงระหว่างบ้านไผ่นกเขา-บ้านโนนเพ็ด [ 13 ธ.ค. 2565 ]33
71 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโคกซาด - บ้านท่าลี่ [ 25 พ.ย. 2565 ]27
72 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 25 พ.ย. 2565 ]27
73 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงเรียนบ้านหนองนกเขา - ป่าหนองเสม็ด [ 25 พ.ย. 2565 ]30
74 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านสายทอง - บ้านกระทุ่มแท่น [ 11 พ.ย. 2565 ]48
75 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]48
76 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 27 ต.ค. 2565 ]53
77 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะและปริมาณการจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
78 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]99
79 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์-บ้านโคกซาด [ 10 ส.ค. 2565 ]96
80 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 10 ส.ค. 2565 ]92
81 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 10 ส.ค. 2565 ]102
82 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 10 ส.ค. 2565 ]85
83 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]86
84 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน [ 2 ส.ค. 2565 ]89
85 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด จากถนนลาดยางถึงทางไปบ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]101
86 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 ไปฝายโนนตูม [ 2 ส.ค. 2565 ]95
87 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]92
88 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี่ยงหมู่บ้านตะแกรง เชื่อมถนนสาย นม 3041 บ้านตะแกรง [ 2 ส.ค. 2565 ]92
89 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิม ไประบบประปา [ 2 ส.ค. 2565 ]96
90 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปาบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ค. 2565 ]152
91 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 27 มิ.ย. 2565 ]110
92 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกรักษ์ ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
93 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 16 มิ.ย. 2565 ]136
94 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2565 ]149
95 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ค. 2565 ]141
96 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 [ 25 เม.ย. 2565 ]29
97 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 25 เม.ย. 2565 ]27
98 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่างบ้านสายทอง - บ้านกระทุ่มแท่น [ 17 มี.ค. 2565 ]148
99 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]141
100 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สหางนาแซง พร้อมถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 14 มี.ค. 2565 ]195
101 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 11 มี.ค. 2565 ]145
102 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 28 ก.พ. 2565 ]135
103 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 28 ก.พ. 2565 ]191
104 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 28 ก.พ. 2565 ]141
105 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 28 ก.พ. 2565 ]129
106 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง [ 28 ก.พ. 2565 ]139
107 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกซาด [ 28 ก.พ. 2565 ]137
108 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 28 ก.พ. 2565 ]138
109 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น [ 28 ก.พ. 2565 ]149
110 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซล แบบธรรมดา [ 18 ก.พ. 2565 ]176
111 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]203
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๓๒๓-๑๑ สายบ้านกระทุ่มแท่น ถึง สายบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๘ -หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรื [ 8 ธ.ค. 2564 ]128
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.323-11 สายบ้านกระทุ่มแท่น ถึง สายบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 [ 24 พ.ย. 2564 ]184
114 ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.323-11 สายบ้านกระทุ่มแท่น ถึง สายบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส [ 27 ต.ค. 2564 ]138
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นครราชสีมา ถนน 323-08 สายบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]186
116 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นครราชสีมา ถนน 323-08 สายบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ก.ย. 2564 ]177
117 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]173
118 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2564 ]123
119 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]118
120 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]164
121 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2564 ]162
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2564 ]121
123 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2564 ]136
124 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 6 ก.ค. 2564 ]163
125 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]160
126 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 16 มี.ค. 2564 ]123
127 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยอ้อ หมู่ที่ 10 [ 16 มี.ค. 2564 ]141
128 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านกู่ศิลาขันธุ์ [ 16 มี.ค. 2564 ]170
129 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำดิบสระบ่อกรวด-สระแดงบ้านกระทุ่มแท่น บ้านกระทุ่มแท่นหมู่ที่ 8 [ 16 มี.ค. 2564 ]165
130 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 มี.ค. 2564 ]135
131 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) [ 22 ต.ค. 2563 ]131
132 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ 21 พ.ค. 2563 ]119
133 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา (ข้อบัญญัติ) [ 3 ก.ค. 2562 ]174
134 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา(เพิ่มเติม) (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 3 ก.ค. 2562 ]177
135 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 [ 2 เม.ย. 2562 ]186
136 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 25 ก.ย. 2561 ]132
137 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองสาย ม.6 และบ้านสายทอง ม.12 [ 13 ก.ย. 2561 ]183
138 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโดยการเกรดปรับแต่งถมหลุมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 13 ก.ย. 2561 ]175
139 เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตสร์หรือการแพทย์ [ 4 ก.ค. 2561 ]123
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 [ 9 เม.ย. 2561 ]123
141 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่นกเขา ม.3 [ 9 เม.ย. 2561 ]124
142 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 9 เม.ย. 2561 ]112
143 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 9 เม.ย. 2561 ]189
144 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด ม.9 [ 9 เม.ย. 2561 ]168
145 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 9 เม.ย. 2561 ]119
146 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 2 มี.ค. 2561 ]167
147 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาด่อน ม.7 [ 21 ก.พ. 2561 ]238
148 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพะไลพัฒนา ม.13 [ 21 ก.พ. 2561 ]172
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองนกเขา ม.15 [ 30 ม.ค. 2561 ]161
150 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า ม.5 [ 30 ม.ค. 2561 ]152
151 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเสริมหินคลุกจากหน้าโรงเรียนบ้านตะแกรงถึงป่าช้า [ 30 ม.ค. 2561 ]123
152 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกซาด ม.9 ตำบลหลุ่งตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเถอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ธ.ค. 2560 ]265
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกซาด ม. 9 [ 14 ธ.ค. 2560 ]173
154 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) [ 24 ก.พ. 2560 ]127
155 ประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านตาด่อน ตำบลหลุ่งตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ย. 2559 ]169
156 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยขามป้อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 9 ก.ย. 2559 ]125
157 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหลุ่งตะเคียนถึงสามแยกหนองสาย [ 9 ก.ย. 2559 ]125
158 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหลุ่งตะเคียนถึงสามแยกหนองสาย [ 9 ก.ย. 2559 ]133
159 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 19 ส.ค. 2559 ]129
160 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ส.ค. 2559 ]129
161 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ปริมาณกระบอกสูบ 1,300 ซีซี [ 4 ก.ค. 2559 ]124
162 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโนนเพ็ด - พะไลพัฒนา (ฝายประธานเชื้อ) [ 4 ก.ค. 2559 ]173
163 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองนกเขา(ฝายประตลาด) [ 4 ก.ค. 2559 ]157
164 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 4 ก.ค. 2559 ]133
165 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งเคียน หมู่ที่ 1 [ 17 มี.ค. 2559 ]127
166 ประกาศกำหนอราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 17 มี.ค. 2559 ]172
167 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 17 มี.ค. 2559 ]133
168 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 17 มี.ค. 2559 ]177
169 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2559 ]170
170 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2559 ]172
171 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 17 มี.ค. 2559 ]125
172 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2559 ]168
173 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 17 มี.ค. 2559 ]171
174 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 17 มี.ค. 2559 ]139
175 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 17 มี.ค. 2559 ]140
176 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2559 ]135
177 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 มี.ค. 2559 ]134
178 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]132
179 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]126
180 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]174
181 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]127
182 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]178
183 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]131
184 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]138
185 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]131
186 ประกาศตกลงราคา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]134
187 ประกาศตกราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]140
188 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]131
189 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]123
190 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]132
191 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]130
192 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]129
193 ตกลงราคาจ้าง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]129
194 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]125
195 ประกาศกหนดราคากลาง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]169
196 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]158
197 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]153
198 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]140
199 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงสร้างถนน คสล. ภายในหมุ่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]127
200 ประกาศตกลงราคา โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]174
201 ประกาศยกเลิก การสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด [ 25 ธ.ค. 2558 ]189
202 ประกาศยกเลิก การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 25 ธ.ค. 2558 ]136
203 ประกาศยกเลิก การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 25 ธ.ค. 2558 ]128
204 ประกาศยกเลิก การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 25 ธ.ค. 2558 ]133
205 ประกาศกำนดราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด [ 17 ธ.ค. 2558 ]121
206 ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด [ 17 ธ.ค. 2558 ]185
207 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 14 ธ.ค. 2558 ]175
208 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่5 [ 14 ธ.ค. 2558 ]131
209 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 14 ธ.ค. 2558 ]175
210 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 14 ธ.ค. 2558 ]136
211 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 14 ธ.ค. 2558 ]131
212 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 11 ธ.ค. 2558 ]132
213 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 11 ธ.ค. 2558 ]134
214 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 11 ธ.ค. 2558 ]126
215 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 11 ธ.ค. 2558 ]166
216 ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 20 พ.ย. 2558 ]123
217 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 19 พ.ย. 2558 ]184
218 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรังระบบประปาบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 10 ก.ย. 2558 ]132
219 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จ่ายขาดเงินสะสม 2558 [ 19 มิ.ย. 2558 ]172
220 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน [ 9 มิ.ย. 2558 ]166
221 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]123
222 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น ม. 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]169
223 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด ม. 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]118
224 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา ม. 15 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]166
225 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่าย ขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]116
226 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง ม.2 (ฉบับแก้ไข) [ 3 เม.ย. 2558 ]129
227 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง ม.2 [ 30 มี.ค. 2558 ]125
228 สอบราคาโครงการขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 5 มี.ค. 2558 ]149
229 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน [ 12 ม.ค. 2558 ]114
230 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 2 ธ.ค. 2557 ]130
231 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่นกเข้า หมู่ที่ 3 [ 2 ธ.ค. 2557 ]166
232 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 2 ธ.ค. 2557 ]129
233 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 2 ธ.ค. 2557 ]176
234 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 2 ธ.ค. 2557 ]158
235 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 2 ธ.ค. 2557 ]209
236 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 2 ธ.ค. 2557 ]153
237 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 2 ธ.ค. 2557 ]119
238 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]119
239 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]132
240 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ปิดกั้นลำห้วยแถลง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 27 ส.ค. 2557 ]176
241 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่14 [ 27 ส.ค. 2557 ]179
242 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. (ฝายตาปุ่ม) บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 27 ส.ค. 2557 ]129
243 สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]165
244 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดโคกรักษ์ หมู่ 11 [ 27 ส.ค. 2557 ]172
245 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]112
246 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึง สามแยกหลุ่งตะเคียน [ 7 ก.ค. 2557 ]140
247 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโนนเพ็ด ม.10 ถึง บ้านโนนรัง [ 7 ก.ค. 2557 ]132
248 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง ม.12 [ 7 ก.ค. 2557 ]133
249 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก [ 30 เม.ย. 2557 ]128
250 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 21 ก.พ. 2557 ]126
251 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 21 ก.พ. 2557 ]126
252 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 21 ก.พ. 2557 ]129
253 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 21 ก.พ. 2557 ]123
254 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท่อแบบ คสล.บ้านหนองนกเขา หมู่ [ 7 ก.พ. 2557 ]142
255 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่12 [ 7 ก.พ. 2557 ]126
256 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่10 [ 7 ก.พ. 2557 ]121
257 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตอน หมู่ที่7 [ 7 ก.พ. 2557 ]122
258 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมหลักพร้อมเททับหลังท่อแบบคสล.บ้านหนองสายหมู่ที่6 [ 7 ก.พ. 2557 ]142
259 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท้อแบบคสล.บ้านสระมะคำหมู่ที่5 [ 7 ก.พ. 2557 ]124
260 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนดินยกระดับเสริมผิวลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่4 [ 7 ก.พ. 2557 ]134
261 สอบราคาจ้างโครงการขุคลอกสระตะเคียน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่3 [ 7 ก.พ. 2557 ]165
262 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู้บ้านตะแกรง หมู่ที่2 [ 7 ก.พ. 2557 ]138
263 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนกเขา [ 2 ก.ย. 2556 ]183
264 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ย. 2556 ]177
265 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 ส.ค. 2556 ]180
266 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ [ 8 พ.ค. 2556 ]172
267 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 4 เครื่อง [ 3 พ.ค. 2556 ]170
268 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินเสริมลูกรัง บ.สระมะค่า ม.5 [ 3 พ.ค. 2556 ]171
269 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง บ.หนองนกเขา - สามแยก บ. ตาด่อน [ 3 พ.ค. 2556 ]168
270 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินยกระดับ โรงเรียนหนองนกเขา - สามแยกเสม็ด [ 3 พ.ค. 2556 ]164
271 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง บ.ตะเคียนทอง ม.14 - บ.โนนไม้แดง [ 3 พ.ค. 2556 ]138
272 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงดินลูกรัง บ.สายทอง ม.12 - บ. กระทุ่มแท่น ม.8 [ 3 พ.ค. 2556 ]139
273 สอบราคาซ่อมบำรุงดินลูกรังบ้านโนนเพ็ดถึงสามแยกไผ่นกเขา/โนนรัง [ 3 พ.ค. 2556 ]144
274 สอบราคาซ่อมบำรุงถนนดินลูกรังสายแยกลาดยางบ้านตาด่อนถึงเขตติดต่อโนนฤาษี [ 3 พ.ค. 2556 ]123
275 สอบราคาซ่อมบำรุงถนนดินลูกรัง ม.4-ม.12 [ 3 พ.ค. 2556 ]121
276 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังโรงเรียนบ้านตะแกรงถึงป่าไผ่นกเขา [ 3 พ.ค. 2556 ]129
277 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองนกเขา ม.15 [ 24 เม.ย. 2556 ]127
278 สอบราคาโครงการขุดลอกมาบจาน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 24 เม.ย. 2556 ]130
279 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 24 เม.ย. 2556 ]122
280 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.สายทอง ม12 [ 24 เม.ย. 2556 ]138
281 สอบราคาโครงการขุดลอกสระประดู่ บ.โนนเพ็ด ม.10 [ 24 เม.ย. 2556 ]136
282 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 24 เม.ย. 2556 ]166
283 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หลุ่งตะเคียน ม.1และบ.ตะเคียนทอง ม.14 [ 24 เม.ย. 2556 ]143
284 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.หนองนกเขา ม.15 [ 9 มี.ค. 2556 ]173
285 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.สายทอง ม.12 [ 9 มี.ค. 2556 ]125
286 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.พะไลพัฒนา ม.13 [ 9 มี.ค. 2556 ]181
287 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โนนเพ็ด ม.10 [ 9 มี.ค. 2556 ]125
288 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.โคกซาด ม.9 [ 9 มี.ค. 2556 ]140
289 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.กระทุ่มแท่น ม.8 [ 9 มี.ค. 2556 ]144
290 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ.ตาด่อน ม.7 [ 9 มี.ค. 2556 ]191
291 สอบราคาจ้างโครงการเดินท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ.สระมะค่า ม.5 [ 9 มี.ค. 2556 ]195
292 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในบ้าน บ.ไผ่นกเขา ม.3 [ 9 มี.ค. 2556 ]170
293 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน บ.หนองสาย ม.6 [ 9 มี.ค. 2556 ]154
294 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 9 มี.ค. 2556 ]169
295 สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจากบ้านกระทุ่มแท่น ม. 8ถึงบ้านสรศักดิ์ ม.4(ช่วงที่2) [ 8 มี.ค. 2556 ]159
296 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) [ 18 มิ.ย. 2555 ]117
297 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 มิ.ย. 2555 ]170
298 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๕ [ 27 มี.ค. 2555 ]129
299 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ม.๑๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]126
300 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๑๐ [ 27 มี.ค. 2555 ]119
301 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๘ [ 27 มี.ค. 2555 ]113
302 โครงการถนนดินลูกรัง ม.๔ [ 27 มี.ค. 2555 ]118
303 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.๘ ม.๔ ถึง ม.๑๒ [ 27 มี.ค. 2555 ]125
304 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]154
305 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๙ [ 27 มี.ค. 2555 ]153
306 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ [ 27 มี.ค. 2555 ]168
307 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ [ 27 มี.ค. 2555 ]157
308 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ [ 27 มี.ค. 2555 ]159
309 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ [ 27 มี.ค. 2555 ]122
310 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 มี.ค. 2555 ]183
311 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 มี.ค. 2555 ]126
312 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 8 มี.ค. 2555 ]122
313 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2555 ]126
314 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2555 ]122
315 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 8 มี.ค. 2555 ]174
316 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง บ้านพะไลพัฒนา [ 29 ก.พ. 2555 ]191
317 ประกาศสอบราคาโครงการขุดเหมืองส่งน้ำ บ้านตะเคียนทอง [ 29 ก.พ. 2555 ]131
318 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ บ้านสรศักดิ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]142
319 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]123
320 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. บ้านโคกรักษ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]163
321 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองนกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]126
322 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตะเคียนทอง [ 29 ก.พ. 2555 ]167
323 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโนนเพ็ด [ 29 ก.พ. 2555 ]167
324 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านสระมะค่า [ 29 ก.พ. 2555 ]133
325 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านสรศักดิ์ [ 29 ก.พ. 2555 ]145
326 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านไผ่นกเขา [ 29 ก.พ. 2555 ]160
327 ประกาศสอบราคาเครื่องพ่นหมอกควัน [ 21 ก.พ. 2555 ]139
328 ประกาศสอบราคาสารส้มและคลอรีน [ 17 ก.พ. 2555 ]169
329 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 30 พ.ย. 542 ]157
330 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 30 พ.ย. 542 ]167
331 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งเคียน หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]167
332 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 30 พ.ย. 542 ]165
333 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองสาย ม.6 และบ้านสายทอง ม.12 [ 30 พ.ย. 542 ]159