องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 พ.ค. 2566 ]22
22 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 เม.ย. 2566 ]19
23 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]15
24 ประกาศ กำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) [ 25 เม.ย. 2566 ]17
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส ที่ 2) [ 3 เม.ย. 2566 ]5
26 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพ็ดจากจุดเดิมไปบ้านโนนรัง [ 28 มี.ค. 2566 ]5
27 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายทอง-บ้านโนนไม้แดง [ 28 มี.ค. 2566 ]5
28 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางเชื่อมต่อไปวัดป่าสันติธรรม บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 28 มี.ค. 2566 ]5
29 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุพรรณ ไปสามแยกถนนหลักบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 28 มี.ค. 2566 ]5
30 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกุล พานสูงเนิน ถึงบ้านนายสำรวย พานสูงเนิน บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 [ 28 มี.ค. 2566 ]5
31 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสมจิตร ไปเส้นนอกบ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 28 มี.ค. 2566 ]6
32 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิมไประบบประปา [ 28 มี.ค. 2566 ]5
33 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากนานายหวน สุนทร ถึงโคกทำเล [ 13 มี.ค. 2566 ]11
34 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากระบบประปาไปหนองผือ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 13 มี.ค. 2566 ]11
35 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการถนนหินคลุกจากฝายตาปุ่มตามลำห้วยแถลงไปหนองตลาดบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 13 มี.ค. 2566 ]10
36 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการถนนหินคลุกจากบ้านนางสาวดารุณี ขาวพิมาย ไปทางโคกปราสาท ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2566 ]15
37 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางไปบ้านนายมงคล พยุงกลาง บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]11
38 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 15 ก.พ. 2566 ]14
39 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาจากวัดไผ่นกเขาไปนาผู้ช่วย สุวรรณ ประนาทำมา [ 15 ก.พ. 2566 ]12
40 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกรักษ์ ถึงบ้านสรศักดิ์ [ 15 ก.พ. 2566 ]12
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16