องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]57
62 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน [ 2 ส.ค. 2565 ]66
63 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด จากถนนลาดยางถึงทางไปบ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]73
64 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 ไปฝายโนนตูม [ 2 ส.ค. 2565 ]69
65 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]63
66 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี่ยงหมู่บ้านตะแกรง เชื่อมถนนสาย นม 3041 บ้านตะแกรง [ 2 ส.ค. 2565 ]66
67 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิม ไประบบประปา [ 2 ส.ค. 2565 ]60
68 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปาบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ค. 2565 ]124
69 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 27 มิ.ย. 2565 ]85
70 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกรักษ์ ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง [ 27 มิ.ย. 2565 ]90
71 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 16 มิ.ย. 2565 ]108
72 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2565 ]115
73 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ค. 2565 ]99
74 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 [ 25 เม.ย. 2565 ]5
75 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 25 เม.ย. 2565 ]5
76 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่างบ้านสายทอง - บ้านกระทุ่มแท่น [ 17 มี.ค. 2565 ]121
77 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]113
78 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สหางนาแซง พร้อมถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 14 มี.ค. 2565 ]166
79 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 11 มี.ค. 2565 ]107
80 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 28 ก.พ. 2565 ]102
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16