องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ส.ค. 2559 ]60
82 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ปริมาณกระบอกสูบ 1,300 ซีซี [ 4 ก.ค. 2559 ]57
83 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโนนเพ็ด - พะไลพัฒนา (ฝายประธานเชื้อ) [ 4 ก.ค. 2559 ]73
84 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองนกเขา(ฝายประตลาด) [ 4 ก.ค. 2559 ]58
85 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 4 ก.ค. 2559 ]57
86 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งเคียน หมู่ที่ 1 [ 17 มี.ค. 2559 ]58
87 ประกาศกำหนอราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 17 มี.ค. 2559 ]65
88 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 17 มี.ค. 2559 ]58
89 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 17 มี.ค. 2559 ]74
90 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2559 ]71
91 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2559 ]71
92 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 17 มี.ค. 2559 ]59
93 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2559 ]62
94 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 17 มี.ค. 2559 ]75
95 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 17 มี.ค. 2559 ]66
96 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 17 มี.ค. 2559 ]62
97 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2559 ]60
98 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 มี.ค. 2559 ]59
99 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]59
100 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]59
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13