องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]72
102 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]56
103 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]67
104 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]58
105 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]64
106 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]56
107 ประกาศตกลงราคา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]58
108 ประกาศตกราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]68
109 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]55
110 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]54
111 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]63
112 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]54
113 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]52
114 ตกลงราคาจ้าง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]54
115 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]54
116 ประกาศกหนดราคากลาง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]70
117 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]62
118 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]57
119 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]65
120 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงสร้างถนน คสล. ภายในหมุ่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]55
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13