องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองนกเขา(ฝายประตลาด) [ 4 ก.ค. 2559 ]110
142 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 4 ก.ค. 2559 ]98
143 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งเคียน หมู่ที่ 1 [ 17 มี.ค. 2559 ]95
144 ประกาศกำหนอราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 17 มี.ค. 2559 ]140
145 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 17 มี.ค. 2559 ]107
146 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 17 มี.ค. 2559 ]146
147 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2559 ]144
148 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2559 ]144
149 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 17 มี.ค. 2559 ]102
150 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2559 ]138
151 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 17 มี.ค. 2559 ]146
152 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 17 มี.ค. 2559 ]115
153 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 17 มี.ค. 2559 ]109
154 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2559 ]110
155 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 มี.ค. 2559 ]105
156 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]102
157 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]101
158 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]145
159 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]99
160 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]142
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16