องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน [ 9 มิ.ย. 2558 ]69
142 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]52
143 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น ม. 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]70
144 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด ม. 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]51
145 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา ม. 15 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]70
146 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่าย ขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]52
147 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง ม.2 (ฉบับแก้ไข) [ 3 เม.ย. 2558 ]54
148 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง ม.2 [ 30 มี.ค. 2558 ]57
149 สอบราคาโครงการขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 5 มี.ค. 2558 ]57
150 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน [ 12 ม.ค. 2558 ]52
151 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 2 ธ.ค. 2557 ]60
152 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่นกเข้า หมู่ที่ 3 [ 2 ธ.ค. 2557 ]60
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 2 ธ.ค. 2557 ]52
154 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 2 ธ.ค. 2557 ]78
155 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 2 ธ.ค. 2557 ]63
156 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 2 ธ.ค. 2557 ]72
157 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 2 ธ.ค. 2557 ]55
158 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 2 ธ.ค. 2557 ]47
159 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]52
160 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13