องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ปิดกั้นลำห้วยแถลง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 27 ส.ค. 2557 ]65
162 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่14 [ 27 ส.ค. 2557 ]75
163 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. (ฝายตาปุ่ม) บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 27 ส.ค. 2557 ]54
164 สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]66
165 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดโคกรักษ์ หมู่ 11 [ 27 ส.ค. 2557 ]68
166 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]48
167 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึง สามแยกหลุ่งตะเคียน [ 7 ก.ค. 2557 ]65
168 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโนนเพ็ด ม.10 ถึง บ้านโนนรัง [ 7 ก.ค. 2557 ]55
169 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง ม.12 [ 7 ก.ค. 2557 ]55
170 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก [ 30 เม.ย. 2557 ]53
171 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 21 ก.พ. 2557 ]57
172 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 21 ก.พ. 2557 ]54
173 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 21 ก.พ. 2557 ]56
174 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 21 ก.พ. 2557 ]53
175 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท่อแบบ คสล.บ้านหนองนกเขา หมู่ [ 7 ก.พ. 2557 ]57
176 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่12 [ 7 ก.พ. 2557 ]59
177 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่10 [ 7 ก.พ. 2557 ]57
178 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตอน หมู่ที่7 [ 7 ก.พ. 2557 ]56
179 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมหลักพร้อมเททับหลังท่อแบบคสล.บ้านหนองสายหมู่ที่6 [ 7 ก.พ. 2557 ]71
180 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท้อแบบคสล.บ้านสระมะคำหมู่ที่5 [ 7 ก.พ. 2557 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13