องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]98
162 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]107
163 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2559 ]95
164 ประกาศตกลงราคา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 16 ก.พ. 2559 ]102
165 ประกาศตกราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2559 ]114
166 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 16 ก.พ. 2559 ]102
167 ประกาศตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]98
168 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างร่องน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]103
169 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]101
170 ประกาศตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]99
171 ตกลงราคาจ้าง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]94
172 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]94
173 ประกาศกหนดราคากลาง โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]141
174 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 8 ก.พ. 2559 ]129
175 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]111
176 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2559 ]108
177 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงสร้างถนน คสล. ภายในหมุ่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]97
178 ประกาศตกลงราคา โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]149
179 ประกาศยกเลิก การสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด [ 25 ธ.ค. 2558 ]153
180 ประกาศยกเลิก การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 25 ธ.ค. 2558 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16