องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต. [ 10 ต.ค. 2562 ]105
202 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 10 ต.ค. 2562 ]95
203 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ [ 10 ต.ค. 2562 ]96
204 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง [ 10 ต.ค. 2562 ]141
205 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ต.ค. 2562 ]97
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]142
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ต.ค. 2562 ]98
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ต.ค. 2562 ]99
209 คู่มือปฏิบัติงานด้านร้องเรียนและร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]142
210 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 1 ต.ค. 2562 ]99
211 แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]97
212 คำสังรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง [ 10 ก.ย. 2562 ]97
213 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน [ 24 มิ.ย. 2562 ]133
214 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]94
215 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]160
216 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]100
217 ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาสีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 22 มี.ค. 2562 ]101
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนงดเว้นการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 5 มี.ค. 2562 ]141
219 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) [ 28 ก.พ. 2562 ]132
220 ชมรมแอโรบิค [ 11 ก.พ. 2562 ]139
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19