องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือท้องถิ่น และประกาศการใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นฯ 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]96
222 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน [ 28 ม.ค. 2562 ]102
223 ประชาสัมพันธ์แผนผัง/ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์ [ 17 ม.ค. 2562 ]138
224 แบบสำรวจจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียนที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดปี [ 7 ม.ค. 2562 ]195
225 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]96
226 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]100
227 จดหมายข่าวการชำระภาษี ปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]101
228 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) เพื่อเสียภาสีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 11 ธ.ค. 2561 ]147
229 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]143
230 ป้ายป้องกันการทุจริต [ 4 ธ.ค. 2561 ]134
231 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) [ 8 พ.ย. 2561 ]159
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 [ 7 ส.ค. 2561 ]109
233 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 1 ส.ค. 2561 ]208
234 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด ม.10 [ 1 ส.ค. 2561 ]106
235 ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร [ 26 มิ.ย. 2561 ]104
236 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 25 มิ.ย. 2561 ]101
237 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือท้องถิ่น และประกาศการใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นฯ [ 22 มิ.ย. 2561 ]104
238 ประกาศแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564 [ 10 พ.ค. 2561 ]105
239 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]103
240 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19