องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการสร้างที่ทำการ อบต. หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]87
242 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]104
243 เอกสารแนบ(ภ.บ.ท.10)ปี 2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]77
244 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]81
245 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]81
246 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]94
247 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]102
248 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]75
249 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]79
250 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีป้ายปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]79
251 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีอันตรายต่อสุขภาพปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]81
252 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 14 ธ.ค. 2558 ]73
253 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 11 ธ.ค. 2558 ]90
254 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 19 พ.ย. 2558 ]80
255 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙ [ 19 ต.ค. 2558 ]98
256 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]74
257 เอกสารรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]74
258 เอกสารรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]105
259 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 9 มิ.ย. 2558 ]104
260 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]79
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16