องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 [ 20 ก.พ. 2560 ]147
262 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด ม.9 [ 20 ก.พ. 2560 ]149
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด ม. 10 [ 20 ก.พ. 2560 ]103
264 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ ม. 11 [ 20 ก.พ. 2560 ]101
265 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกรักษ์ ม. 11 [ 20 ก.พ. 2560 ]140
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไลพัฒนา ม. 13 [ 20 ก.พ. 2560 ]94
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง ม. 14 [ 20 ก.พ. 2560 ]98
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา ม. 15 [ 20 ก.พ. 2560 ]125
269 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง ม. 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]86
270 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซอยบ้านนางนิกุล เพ็ชรพูน บ้านตะแกรง ม. 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]95
271 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา ม. 3 ถึงบ้านโนนรัง [ 20 ก.พ. 2560 ]135
272 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย ม. 6 [ 20 ก.พ. 2560 ]139
273 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองลุง บ้านตาด่อน ม. 7 [ 20 ก.พ. 2560 ]95
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น ม. 8 [ 20 ก.พ. 2560 ]97
275 ประกาศราคากลางโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแนวท่อเดิมถึงสระหนองประดู่ [ 20 ก.พ. 2560 ]95
276 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 ธ.ค. 2559 ]99
277 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]89
278 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 30 ธ.ค. 2559 ]97
279 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]88
280 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปีพ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]92
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19