องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 2 มิ.ย. 2558 ]112
262 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]103
263 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]80
264 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]103
265 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]105
266 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]94
267 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]81
268 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]78
269 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]111
270 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]82
271 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2557 [ 5 พ.ค. 2557 ]116
272 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ๙ ประเภท [ 24 ม.ค. 2557 ]100
273 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]79
274 เอกสารรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]85
275 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]102
276 รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]96
277 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]111
278 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]99
279 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]104
280 ประชาสัมพันธ์การบริการช่วงพักเที่ยง ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16