องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อบต. หลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]5
22 ฐานข้อมูลผู้พิการอบต. หลุ่งตะเคียน งบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]5
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]49
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]47
25 ประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]29
26 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ปี 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]6
27 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ เคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความมีระเบียบวินัย ความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ [ 20 ก.ย. 2565 ]17
28 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]5
29 ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ชื่อเพจ “งานภาษีท้องถิ่น อบต.หลุ่งตะเคียน” [ 12 ก.ย. 2565 ]86
30 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและการใช้ยาอย่างปลอดภัย ปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]6
31 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลหลุ่งตะคียน ปีงบประมาณ ปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]6
32 โครงการ STOP TB คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมป้องกันเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]7
33 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]5
34 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]16
35 ประชาสัมพันธ์การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]86
36 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม [ 11 ส.ค. 2565 ]5
37 ปรชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]30
38 เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]5
39 เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 25 ก.ค. 2565 ]4
40 โครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]20
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19