องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]89
42 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]82
43 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]108
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]82
45 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]78
46 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]92
47 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]78
48 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
49 รายงานผลการประเมิน-ITA-ประจำปีงบประมาณ-2563 (เพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2564 ]71
50 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]78
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]74
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]75
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]75
54 รับโอนพนักงาส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2564 ]75
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]102
56 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]68
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]97
58 พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]85
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 1 ก.พ. 2564 ]98
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]75
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16