องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างสารพิษ ปี 2565 [ 14 ก.ค. 2565 ]7
42 ขอความอนุเคราะห์ลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2565 ]6
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]145
44 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2565 ]100
45 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเบาหวานความดันเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]13
46 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 30 มิ.ย. 2565 ]7
47 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]135
48 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]9
49 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]16
50 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 8 มิ.ย. 2565 ]7
51 โครงกาพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ติดชเื้อเอดส์ ผู้ด้อยดอกาส ผู้ยากไร้ [ 30 พ.ค. 2565 ]7
52 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 23 พ.ค. 2565 ]7
53 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]17
54 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ [ 18 พ.ค. 2565 ]169
55 คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 พ.ค. 2565 ]165
56 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 พ.ค. 2565 ]162
57 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 17 พ.ค. 2565 ]141
58 คำสั่งมอบหมายงานภายในสำนักงานปลัด [ 17 พ.ค. 2565 ]145
59 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำใส้ใหญ่ ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]8
60 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]9
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19