องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ปรชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]58
62 เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]28
63 เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 25 ก.ค. 2565 ]26
64 โครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]46
65 โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างสารพิษ ปี 2565 [ 14 ก.ค. 2565 ]35
66 ขอความอนุเคราะห์ลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2565 ]30
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]171
68 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2565 ]124
69 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเบาหวานความดันเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]42
70 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 30 มิ.ย. 2565 ]31
71 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]162
72 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]33
73 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]42
74 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 8 มิ.ย. 2565 ]32
75 โครงกาพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ติดชเื้อเอดส์ ผู้ด้อยดอกาส ผู้ยากไร้ [ 30 พ.ค. 2565 ]33
76 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 23 พ.ค. 2565 ]32
77 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]42
78 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ [ 18 พ.ค. 2565 ]198
79 คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 พ.ค. 2565 ]193
80 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 พ.ค. 2565 ]198
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20