องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]163
82 ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 9 พ.ย. 2564 ]8
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]122
84 ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]162
85 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]151
86 จดหมายข่าวการชำระภาษีการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวฉบับที่ 1/2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]159
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]151
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]115
89 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]110
90 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]154
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]107
92 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]106
93 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]136
94 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]102
95 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 6 ต.ค. 2564 ]8
96 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]98
97 รายงานผลการประเมิน-ITA-ประจำปีงบประมาณ-2563 (เพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2564 ]95
98 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]102
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]97
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]98
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19