องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]101
102 รับโอนพนักงาส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2564 ]99
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]148
104 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]88
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]140
106 พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]129
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 1 ก.พ. 2564 ]145
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]98
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]147
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]94
111 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]147
112 จดหมายข่าวกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ข่าวฉบับที่ 1/2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]141
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]144
114 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]144
115 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]101
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]99
117 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย [ 22 ธ.ค. 2563 ]144
118 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]98
119 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 ธ.ค. 2563 ]133
120 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]150
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19