องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีที่ดินในเขต อบต.หลุ่งตะเคียน ถาม-ตอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่ลิงก์โอแพนแชท อบต.หลุ่งตะเคียน [ 9 เม.ย. 2563 ]103
102 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2563 ]76
103 การเก็บขยะรวบรวมขยะอันตรายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 19 ก.พ. 2563 ]79
104 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 11 ก.พ. 2563 ]81
105 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง63 [ 5 ก.พ. 2563 ]81
106 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]95
107 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ก.พ. 2563 ]76
108 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]82
109 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 30 ม.ค. 2563 ]98
110 ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 29 ม.ค. 2563 ]73
111 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 29 ม.ค. 2563 ]70
112 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]78
113 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 27 ม.ค. 2563 ]79
114 ชมรมแอโรบิค [ 20 ม.ค. 2563 ]93
115 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดแผนไทย [ 20 ม.ค. 2563 ]79
116 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน "ก้าวฟาร์มดี" [ 20 ม.ค. 2563 ]85
117 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]78
118 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]73
119 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]70
120 แบบ ภ.ด.ส. 1-11 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]72
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16