องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]77
122 ขั้นตอนและแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]90
123 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]70
124 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในสำนักปลัด [ 14 ม.ค. 2563 ]79
125 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 14 ม.ค. 2563 ]72
126 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2563 ]78
127 จดหมายข่าว อบต.หลุ่งตะเคียน ฉบับที่2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]72
128 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 1/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]79
129 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่2/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]77
130 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]72
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]91
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]91
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]76
134 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]79
135 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ธ.ค. 2562 ]98
136 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 23 ธ.ค. 2562 ]81
137 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]74
138 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-อบต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]68
139 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2559-2562) [ 3 ธ.ค. 2562 ]71
140 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับที่ดินประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด และ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]79
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16