องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2563 ]142
142 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 19 มิ.ย. 2563 ]101
143 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 19 มิ.ย. 2563 ]108
144 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]103
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]144
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 30 เม.ย. 2563 ]98
147 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]104
148 ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีที่ดินในเขต อบต.หลุ่งตะเคียน ถาม-ตอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอแพนแชทนี้ [ 9 เม.ย. 2563 ]146
149 ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีที่ดินในเขต อบต.หลุ่งตะเคียน ถาม-ตอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่ลิงก์โอแพนแชท อบต.หลุ่งตะเคียน [ 9 เม.ย. 2563 ]156
150 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2563 ]100
151 การเก็บขยะรวบรวมขยะอันตรายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 19 ก.พ. 2563 ]104
152 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 11 ก.พ. 2563 ]105
153 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง63 [ 5 ก.พ. 2563 ]103
154 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]142
155 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ก.พ. 2563 ]102
156 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]106
157 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 30 ม.ค. 2563 ]142
158 ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 29 ม.ค. 2563 ]97
159 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 29 ม.ค. 2563 ]94
160 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19