องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 คู่มือปฏิบัติงานด้านร้องเรียนและร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]99
162 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 1 ต.ค. 2562 ]73
163 แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]75
164 คำสังรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง [ 10 ก.ย. 2562 ]74
165 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน [ 24 มิ.ย. 2562 ]76
166 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]73
167 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]117
168 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]80
169 ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาสีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 22 มี.ค. 2562 ]79
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนงดเว้นการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 5 มี.ค. 2562 ]98
171 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) [ 28 ก.พ. 2562 ]93
172 ชมรมแอโรบิค [ 11 ก.พ. 2562 ]85
173 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือท้องถิ่น และประกาศการใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นฯ 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]73
174 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน [ 28 ม.ค. 2562 ]80
175 ประชาสัมพันธ์แผนผัง/ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์ [ 17 ม.ค. 2562 ]89
176 แบบสำรวจจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียนที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดปี [ 7 ม.ค. 2562 ]90
177 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]74
178 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]74
179 จดหมายข่าวการชำระภาษี ปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]76
180 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) เพื่อเสียภาสีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 11 ธ.ค. 2561 ]100
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16