องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 27 ม.ค. 2563 ]101
162 ชมรมแอโรบิค [ 20 ม.ค. 2563 ]140
163 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดแผนไทย [ 20 ม.ค. 2563 ]108
164 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน "ก้าวฟาร์มดี" [ 20 ม.ค. 2563 ]111
165 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]98
166 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]98
167 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]91
168 แบบ ภ.ด.ส. 1-11 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]95
169 สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]103
170 ขั้นตอนและแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]135
171 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]94
172 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในสำนักปลัด [ 14 ม.ค. 2563 ]107
173 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 14 ม.ค. 2563 ]94
174 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2563 ]103
175 จดหมายข่าว อบต.หลุ่งตะเคียน ฉบับที่2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]94
176 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 1/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]101
177 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่2/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]99
178 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]93
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]135
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19